22 Oct

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som innebär man är mer mottaglig för intryck och bearbetar information på ett djupare sätt. Nervsystemet är känsligare och högkänsligas hjärnor fungerar faktiskt lite annorlunda. Vi tänker ofta först och agerar sedan. Vi är försiktiga och eftertänksamma. Högkänslighet påverkar i mångt och mycket hur man är som person. Samhället och många arbetsmiljöer är dock inte anpassade efter hur vi fungerar. Detta trots att högkänslighet förmodligen är det personlighetsdrag som påverkar en allra mest.  


Vill du lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.