SJÄLVTEST

Har du svårt för att koncentrera dig i kontorslandskap?

Blir du trött av en dag med många möten?

Tycker du om framförhållning och struktur?

Tänker och reflekterar du mycket?

Om det här stämmer på dig kan du vara högkänslig.

Många vet inte om att de är högkänsliga. Så var det för mig också. Gör därför gärna testet även om du inte tror att du är högkänslig. Du kan bli förvånad. Och vetskapen om högkänsighet förändrar ofta livet.