Genom HSP på jobbet vill jag sprida ordet om högkänslighet, och specifikt om högkänslighet i arbetslivet. Jag är övertygad om att en ökad kunskap om högkänslighet både hos högkänsliga och hos chefer skulle leda till ett bättre arbetsliv för högkänsliga, och till bättre resultat för företag, organisationer och samhället i stort.

Jag som står bakom HSP på jobbet heter Therese Wessman. Jag är i grunden jurist, men brinner för att sprida kunskap om högkänslighet. Jag upptäckte att jag var högkänslig för drygt tre år sedan och det var en jättestor aha-upplevelse för mig. Helt plötsligt förstod jag i mångt och mycket varför jag är som jag är. Insikten fick mig också att förstå varför jag haft svårt att fullt ut komma till min rätt på olika arbeten. En ökad kunskap om högkänslighet har betytt väldigt mycket för mig. Och nu hoppas jag kunna sprida den här kunskapen, dels till andra högkänsliga, dels till chefer, arbetsgivare och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Därför har jag samlat det jag lärt mig i två e-böcker - en för dig som är högkänslig och en för dig som är chef/ledare.