22 Oct

Högkänslighet är ett medfött och ärftligt personlighetsdrag som cirka 20 % av befolkningen har. Det är jämt fördelat mellan män och kvinnor. Det har också visat sig att draget finns hos över hundra djurarter, förmodligen ännu fler. Även bland djur brukar andelen högkänsliga ligga på cirka 20 %. Begreppet högkänslighet myntades först på 1990-talet av psykologiforskaren Elaine Aron. 


Vill du lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.