22 Oct

På den här bloggen och i mina e-böcker vill jag sprida ordet om högkänslighet, och specifikt om högkänslighet kopplat till arbetsliv. 

Jag är övertygad om att en ökad kunskap om högkänslighet hos arbetsgivare och chefer skulle leda till ett bättre arbetsliv för högkänsliga och till bättre resultat för företag, myndigheter och samhället i stort. 

Jag vill också sprida ordet till högkänsliga – för det går att skapa ett arbetsliv i bättre samklang med ens personlighetsdrag! Men många vet inte ens om att de är högkänsliga. Och de som känner till sitt personlighetsdrag vet kanske inte hur de kan göra för att ändra på en arbetssituation som de inte trivs med.Vill du lära dig mer om dina högkänsliga anställda? Eller är du högkänslig och vill lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp mina e-böcker här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.