22 Oct

Högkänsliga återfinns i alla möjliga olika typer av yrkeskategorier. Men det går att se vissa mönster – inom vissa yrken är högkänsliga överrepresenterade och i andra underrepresenterade. I en amerikansk undersökning svarade 965 högkänsliga personer på vad de arbetade med. Nedan kan du se de största kategorierna:

Utbildning 19 % 

Konstnärliga yrken och kommunikation 13 % 

Socialt arbete 11 % 

Vårdyrken 10 % 

Ekonomi, företagsledning, organisation 9 % 

IT, systemvetare 8 %

I undersökningen fanns också möjlighet att skriva fritt för att beskriva mer detaljerat vad man arbetade med. En intressant aspekt som framkom då var att många var egenföretagare.

Vill du lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.