22 Oct

Du kan göra ett test för att se om du är högkänslig. Länkar finns längst ned i inlägget.

Testet består av totalt 27 eller 23 frågor som man svarar ja eller nej på. Det kan vara intressant att göra testet även om du inte tror att du är högkänslig. Då vet du var på skalan du befinner dig. Ibland beskrivs högkänsliga som orkidéer, de i mitten som tulpaner och de minst känsliga som maskrosor. Med liknelsen vill man visa hur påverkbar man är av sin omgivning. Maskrosor brukar klara sig rätt bra oavsett omgivning, medan orkidéer påverkas mer av omgivningen, både i positiv och negativ riktning. Om en orkidé får rätt förhållanden kan den blomma oerhört vackert, medan den vissnar i fel miljö.   

Några frågor från testet:  

Jag lägger märke till det subtila i min omgivning  

Andra människors sinnesstämningar påverkar mig  

Jag är känslig för smärta  

Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein  

Jag har ett rikt och invecklat inre liv  

Jag är en samvetsgrann person  


Testet på engelska:

Are You Highly Sensitive? – The Highly Sensitive Person (hsperson.com) 

Testet på svenska:

Högkänslighet självtestFör dig som är högkänslig och vill lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig - köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.