22 Oct

Kreativitet

Högkänsliga är bra på att hitta lösningar som andra inte ser, de är nyskapande och har ett associativt tänkande i högre utsträckning än andra. En studie har visat att över 90 % av de högkänsliga deltagarna sannolikt kunde klassas som kreativa. 

I studien tas upp att kreativiteten troligtvis hänger ihop med högkänsligas förmåga att lägga märke till subtila detaljer snabbare än andra, förmågan till komplext tänkande, en stor nyfikenhet och förmågan till större estetisk njutning.


Analytiska

Hjärnskanningsundersökningar har visat att högkänsliga bearbetar intryck och tankar på ett djupare plan än andra. Det leder till en god förmåga att analysera och att tänka i flera steg. Man kan koppla ihop saker på ett sätt som andra inte tänkt på. Högkänsliga tycker också ofta om att undersöka, utreda saker och samla information.   Högkänsliga liknas ibland vid ”kanariefågeln i kolgruvan” – först med att upptäcka risker, problem och oegentligheter på en arbetsplats. Därför kan det vara smart att använda högkänsliga för olika typer av kvalitetskontroller eller inspektioner.  


Har bra intuition

I och med att högkänsliga tar in så mycket intryck har vi ofta en bra intuition. Vi är observanta, uppmärksamma och har en hög medvetenhet om vad som händer runtomkring oss. Vi kan läsa av sådant som andra inte lägger märke till. Tack vare det kan högkänsliga ofta uppfatta trender, behov och möjligheter innan andra gör det.   

Vill du lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.