22 Oct

Elaine Aron - psykologiprofessorn som myntade begreppet högkänslighet - brukar använda akronymen DOES för att förklara högkänslighet. Man kan säga att det handlar om fyra olika faktorer som kännetecknar högkänsliga.  

D – depth of processing

Enligt Elaine Aron är det här den mest grundläggande aspekten av draget. Det har visats genom hjärnscanning (fMRI) att högkänsliga personer bearbetar saker djupare än andra.  

O – overstimulation  

Eftersom man som högkänslig lägger märke till så mycket och bearbetar det djupare blir man lättare överstimulerad än andra. För dig som är arbetsgivare och chef är det alltså väsentligt att du kan få ned mängden intryck som högkänsliga utsätts för på jobbet. Då kommer de ha mer kraft och energi att lägga på sina arbetsuppgifter istället.   

E – emotional reactivity and empathy 

Högkänsliga har ofta hög empati och känner av andras sinnesstämningar. Det har också visat sig att högkänsliga reagerar starkare på både positiva och negativa upplevelser.   

S – sensing the subtle 

Högkänsliga fångar ofta upp det som många andra missar. I hjärnscanningsstudier har man kunnat se att de områden i hjärnan som är förknippade med komplex bearbetning av information aktiveras mer hos högkänsliga än hos andra i samband med att sinnesintryck tas in.  


Vill du lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.