Dagens arbetsliv är inte anpassat för den minoritet på cirka 20 % av befolkningen som vi högkänsliga utgör. Det har visat sig att högkänsliga ofta är de mest uppskattade medarbetarna av både chefer och kollegor. Men jobbet gör inte alltid detsamma för oss. Många upplever problem kopplat till arbetslivet. Vi är lite av ett eget släkte och eftersom vi är så mottagliga för vår omgivning och arbetsmiljö är det extra viktigt att försöka hitta en arbetsplats där du kan få så bra förutsättningar som möjligt, eller att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt på din befintliga arbetsplats. 

Genom att lära dig mer om högkänslighet, högkänsligas betydelse i arbetslivet, och vad som är vanliga styrkor och utmaningar för högkänsliga kommer du att lära känna dig själv bättre. Det kommer i sin tur leda till att du kan skapa ett arbetsliv mer i linje med hur du fungerar. Med mer flow och mindre skav får du ett härligare arbetsliv som inte tar lika mycket energi från dig. Du kan använda dina styrkor bättre.