- Är högkänslig

- Ofta känner dig stressad och överstimulerad på jobbet 

- Känner att du har svårt att komma till din rätt i arbetslivet