Högkänslighet är ett personlighetsdrag som innebär att man är mer mottaglig för intryck och bearbetar information på ett djupare sätt. Nervsystemet är känsligare och högkänsligas hjärnor fungerar faktiskt lite annorlunda. Man tänker ofta först och agerar sedan, är försiktig och eftertänksam. Högkänslighet påverkar i mångt och mycket hur man är som person. Samhället och många arbetsmiljöer är dock inte anpassade efter hur högkänsliga fungerar. Detta trots att högkänslighet förmodligen är det personlighetsdrag som påverkar en allra mest.