Många företag, myndigheter och organisationer har problem med stress hos sin personal. Nästan alla missar dock att ta hänsyn till att 20 % av deras anställda är högkänsliga. Genom att anpassa ditt ledarskap efter hur högkänsliga fungerar kan du minska stress och få ned sjukskrivningstalen. På köpet kommer du att öka arbetsglädje, välmående och produktivitet.