I den här boken riktar jag mig framför allt till chefer och ledare. 

Men boken kan lika gärna läsas av högkänsliga för att bättre kunna ta tillvara på sina starka sidor på jobbet, och för att föra fram vilka behov man har kopplat till arbetsmiljö. 

Även HR-personer, skyddsombud, fackliga representanter, företagshälsovård och andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor kan dra stor nytta av boken.