22 Oct

Som högkänslig är man väldigt medveten om ens fysiska och emotionella omgivning. I och med att högkänsliga tar in fler intryck och bearbetar de djupare förlorar vi mycket energi i en miljö där det är mycket sinnesintryck - både fysiska och emotionella. Högkänsliga presterar oftast bäst i en lugn miljö. 

Kontorslandskap, långa möten, oordning och dålig stämning är exempel på saker som tar på krafterna. 

Det här kan vara bra att känna till både som chef och som högkänslig. Ofta kan man göra vissa förändringar som gynnar ens högkänsliga anställda eller en själv som högkänslig.

Är du högkänslig och vill lära dig mer om ditt personlighetsdrag och hur du kan anpassa ditt arbetsliv efter dig? Köp min e-bok här.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.